StartpaginaParochie-activiteitenBedevaart naar Lourdes ~ september 2019Lourdes, waar hemel en aarde elkaar ontmoeten.
Met een aantal mensen van de parochies Wijnandsrade, Nuth en Hulsberg zijn we, samen met pastoor Jan Geilen (die als geestelijk begeleider meeging), op bedevaart naar Lourdes geweest. 5 Personen met het vliegtuig en 11 personen met de bus. We zijn gegaan met de bedevaartorganisatie "Huis voor de Pelgrim". In totaal waren we met ca. 225 personen, waarvan 42 met de bus. Wat de heen- en terugreis betreft, beschrijven we hier de reis met de bus. Op de 1e dag moesten wij bij de Geusselt in Maastricht klaar staan om 10.45 uur. We stapten in Maastricht op met 14 personen. De mensen die reeds in de bus zaten waren in Noordwijkerhout, Den Bosch en Nederweert opgestapt. Waarom Noordwijkerhout, omdat hier in de parochie van Sint Maarten een Lourdesgroep is, die dit soort bedevaarten organiseert. Qua organisatie sluiten zij zich de laatste jaren aan bij het "Huis voor de Pelgrim" in Maastricht.
De heenweg ging in etappes, met 2 overnachtingen, in Dijon en Gages. Onderweg hebben we genoten van het prachtige Franse landschap en hebben we diverse bezienswaardigheden bezocht die op onze weg lagen, zoals het prachtige oude centrum van Metz met zijn schitterende kathedraal van St. Etienne (H. Stephanus). Er is ook een oude u-vormige markthal, die nog steeds gebruikt wordt. Ook zijn we in Beaune geweest, en hebben daar het Hotel-Dieu bezocht, een historisch voormalig hospitaal, dat nog tot 1971 gebruikt werd. We hebben er 2,5 dag over gedaan om ons doel te bereiken. Zo konden we ons spiritueel voorbereiden op onze ontmoeting met de "Onbevlekt Ontvangene". Pastoor had erg veel werk gestoken in de geestelijke begeleiding van onze heen- en terugreis, met een 83 bladzijdes tellend boekwerk, zo werd het van de eerste tot de laatste dag een echte bedevaart.Dan, waar het echt om ging, de 18 verschijningen van Maria aan Bernadette Soubirous in de grot van Massabiele aan de oever van de rivier de Gave. Voor het hele verhaal van de verschijningen kunt u terecht op het internet. Na aankomst in Lourdes, op de 3e reisdag hebben we na de lunch een eerste korte oriëntatietocht gelopen, naar het heiligdom en de grot. Om 16.00 uur werd in de Rozenkransbasiliek (de onderste van de 3 boven elkaar liggende kerken op het heiligdom) voor de Nederlandse pelgrims een H. Mis opgedragen, waarin onze pastoor voorging. Na het diner zijn de meesten nog teruggegaan naar het heiligdom om de lichtprocessie te zien, die voor ons op woensdagavond op het programma stond. Op dinsdag zijn we 's morgens naar de H. Mis geweest bij de grot, en 's middags was er gelegenheid om de kleine of de grote kruisweg te bidden/lopen, dit afhankelijk van de mobiliteit. Tijdens deze kruisweg werden we in kleinere groepjes opgedeeld, onder begeleiding van een van de vele priesters die vanuit Nederland meegegaan waren. Tijdens de kruisweg spraken zij op diverse plekken overwegingen uit, ieder op zijn eigen manier. Dit werd als zeer prettig en inspirerend ervaren. 's Avonds stond de Sacramentsprocessie op het programma, die vanwege het dreigende weer in de Pius X basiliek werd gehouden. Hier was de Heer zelf in ons midden in de vorm van het Allerheiligste, erg indrukwekkend in deze gigantische ondergrondse kerk, samen met groepen mensen van over de hele wereld. Op woensdagmorgen begonnen we de dag met de internationale hoogmis in dezelfde Pius X basiliek, waarin priesters van over de hele wereld voorgingen, erg indrukwekkend, één grote getuigenis van ons geloof met erg veel vlagvertoon van de vele groepen die in Lourdes waren, waaronder diverse vlaggen van de Limburgse bedevaartorganisaties, maar ook van onze medepelgrims uit Noordwijkerhout en uit Aruba. Bij alle activiteiten in Lourdes staat de zieke mens op de eerste plaats.
Naast pastoor, zijn ook zijn zus en zijn broer Jos mee geweest. Jos heeft zich van de vroege ochtend tot de late avond op velerlei gebied ingezet. Van misdienaar, koorzanger, rolstoelduwer voor zijn zus, tot zanger in het hotel als afsluiting van de dag. Chapeau Jos, erg fijn, een voorbeeld voor velen. 's Middags vervolgden wij ons programma met een stadswandeling door Lourdes, waar wij de diverse highlights bezochten in het leven van Bernadette, zoals de grot, haar geboortehuis, het cachot, het hospitaal etc.. Hier ontpopte zich onze pastoor als een ware reisleider (tijdens zijn studie heeft hij 3 weken stage gedaan in Lourdes). En dan 's avonds, ook een van de hoogtepunten, deelname aan de overweldigende Lichtprocessie die dagelijks plaatsvindt. Erg indrukwekkend, een feest van verbroedering, waar al lopend de rozenkrans wordt gebeden. De kaars in onze handen is een teken, dat Jezus het licht van de wereld en ook van ons leven is.

De boog kan niet altijd gespannen zijn, vandaar dat de donderdag in het teken stond van excursies door de Pyreneeën en naar de Gavarnie, om zo te genieten van het vele moois dat God ons in zijn schepping heeft geschonken. Enkelen van ons hebben ervoor gekozen om te voet naar Bartrès te gaan, de schapenstal waar Bernadette enige tijd op jonge leeftijd de schapen gehoed heeft. Een grotere overgang, na een wandeling van 1,5 uur, bestaat niet. Van het drukke, overweldigende, toeristische Lourdes naar de eenvoudige schapenstal (met gelukkig, geen enkele vorm van toerisme). Samen met de priester die meeging, werd daar een tafel (waarvan een poot ontbrak) recht gezet. Hiervan werd met meegebrachte attributen een altaar gemaakt. Er werd eucharistie gevierd in zijn meest pure vorm, onvergetelijk.
's Avonds zijn een aantal van ons naar de musical "Bernadette van Lourdes" geweest, over het leven van Bernadette, die sinds dit jaar wordt opgevoerd. Een unieke ervaring!

En dan zijn we alweer aangeland bij onze laatste dag in het Mariabedevaartsoord Lourdes. Met 's morgens een H. Mis met handoplegging in de St.Jozefkapel. Met het gebaar van handoplegging legt God een hand op ons leven, dit om ons aan te raken, te zegenen en te genezen. 's Middags was er nog een moment van Barmhartigheid in diezelfde St. Jozefkapel. Dit is in feite de kern van Lourdes om ons, middels Maria, met God, met elkaar en met onszelf te verzoenen. In de late namiddag hebben we, uit dankbaarheid, een bezoek gebracht aan de eenvoudige Kolbekapel, om God te danken voor het vele moois dat we hebben mogen beleven, en vragend om vrede en vreugde daar waar we leven.

Op zaterdag zijn we weer vertrokken uit Lourdes, met een overnachting in Nevers. Nevers is de plaats waar Bernadette in het klooster is gegaan. Bernadette vertrok in 1866 uit Lourdes (waar ze nooit meer terugkeerde) naar Nevers, waar ze als zuster Marie-Bernard op de ziekenzaal werkte. Door haar zwakke gezondheid stierf ze daar in 1879, 35 jaar oud. Hier hebben wij haar gezien in een schrijn in de kloosterkapel, waar we de afsluitende H. Mis gevierd hebben. Wij mogen terugzien op een zeer gezellige, interessante maar vooral inspirerende bedevaart naar Lourdes, naar de H. Bernadette, maar op de eerste plaats naar Maria de moeder van God, de “Onbevlekt Ontvangene”, waar wij gebeden hebben en kaarsen aangemaakt voor onze eigen intenties en voor de intenties van degenen die ons hiervoor gevraagd hebben.Verdiepingsgroep >>>

SMHO >>>

Brief Kerkbestuur >>>

Pater Eberschweiler >>>