StartpaginaParochie-activiteitenVerdiepingsgroep

Verdiepingsgroep

Geen verdiepingsgroep zolang Corona duurtMaria van Paasmorgen

Voor dag en dauw ging Maria op weg
- weg van de vrienden -
op weg naar de plek
waar haar pijn, haar gemis
was neergelegd.

Voor dag en dauw
nog voor de dag zijn mogelijkheden kon onthullen
was ze bij de plaats van haar verdriet.
Ze zag leegte, een zwart gat.

Ze stond,
ze onderging,
elk zintuig open,
ze luisterde diep.

Ze hoorde stemmen:
'het is niet hier dat je moet zijn;
het is niet hier dat je je liefde ontmoet;
het is niet hier dat je te leven hebt.'

Maria keerde zich om - de rug naar de leegte.
Een tuin vol leven lachte haar toe.
Een mens sprak haar toe,
Hij noemde haar naam.

Ze begreep.

Ze voelde dat leven sterker is dan dood en pijn,
dat liefde leeft, over de grenzen van de dood.
Haar hart gloeide.
Ze liep terug,
terug naar de vrienden,
om die warmte, die vreugde, dat leven,
voor hen uit te zingen.

Het was dag geworden, volop dag.

Ida Guetens


Elke eerste maandag van de maand
van 10.00 uur tot 11.30 uur
in het parochiehuis.
Een groep mensen die zich verdiepen in alle mogelijke onderwerpen betreffende geloof en maatschappij. De leden kunnen zelf onderwerpen aandragen. Bent u ook ervan overtuigd dat er meer is tussen hemel en aarde, en wilt u daarover met anderen van gedachten wisselen, dan bent u te allen tijde welkom.

Contactpersoon Bertie Bemelmans
Tel 045 - 524 20 75
Email Verdiepingsgroep

Gespreksgroep.

We lazen het boekje: Kiemkracht, van Open Deur.
Zoals andere jaren, was het ook dit jaar een zeer lezenswaard boekje.
Ieder van ons vond er wel een eigen tekst in die aansprak.
Zoals het stukje dat over het geduld ging dat je moet hebben om op tijd te zaaien.
We willen vaak graag snel een succes-ervaring maar vergeten dan dat de tijd en de aarde met alles er op rijp moet zijn voor wat goed is.
De zaadkorrel die in de aarde wordt gelegd geeft het beste van zichzelf in de vrucht. Daar leeft het zaad in verder: het mooiste en beste van de bloem of vrucht die er uit groeit.
Zo zullen we oogsten wat we zaaien.
Opmerkelijk is ook dat de natuur niets terug verwacht van wat ze geeft.

Een van de gedichten uit het boekje delen we:

Opnieuw geboren, opgestaan.

Opnieuw geboren, opgestaan,
voorgoed veranderd, opgericht,
door angst en sterven heengegaan
zien wij opnieuw het leven aan,
geschenk dat groot en kostbaar is.

Opnieuw geboren, opgestaan,
bezocht, gelouterd en onthecht,
in kou en duisternis gewacht,
lang vastgehouden in een nacht
die ongedacht weer ochtend werd.

Opnieuw geboren, opgestaan!
Mijn wapens had ik neergelegd,
Zo klein en kwetsbaar stond ik daar,
bereid om elke weg te gaan,
ja, toen, toen ben ik opgestaan.

Marijke de Bruijne

Verslagen vorige bijeenkomsten: klik hier