StartpaginaParochie

Pastoraal team
Pastoor Jan Geilen tel: 045-524 1208, mail pastoor Geilen
Kapelaan Amal tel: 045-405 1273
Catechist Léon Theunissen

Kerkbestuur
Voorzitter: Pastoor Jan Geilen tel: 045-524 1208, mail pastoor Geilen
Vicevoorzitter/penningmeester: Anny Vaessen tel: 045-524 1362, mail Anny Vaessen
Secretaris/Liturgische zaken: Silvia Stals
Bouwzaken/kerkhof: Wim Stals, tel: 045-524 3623
Lid: Annemie Akkermans, 06- 519 128 56
Koster: Piet Routheut, 045-5243342

Teksten/mededelingen Bulletin
Inleveren kopij: mail kopij

HH. Missen: Zaterdag 17.30 uur; Zondag 11.00 uur; Dinsdag 9.00 uur

Website: www.stephanuswijnandsrade.nl

Email: Pastoor Geilen

In deze rubriek vindt u praktische informatie over onze parochie.

- Kerkhof,
- Parochieservice,
- Kerkbijdrage,
- Kerkelijk zangkoor,
- Historische en culturele informatie over kerk en kapellen.