Sint Corona, bid voor ons! Parochie Sint Stephanus Wijnandsrade

Parochiehuis

~ Voorlopig GEEN spreekuur
~ Misintenties opgeven
: elke dinsdag 18 tot 19 u. Bel 045-5241362 of mail.
~ Pastoor Geilen: mail of bel 045 - 524 1208, of 06 - 25 39 34 35.
~ Secretaris Stals mail of bel 06 - 52 64 25 43.

AGENDA

Klik hier voor H. Missen & Heiligenkalender

Bezoek van pastoor

Maak een afspraak. Bel 045 - 405 12 73 (dinsdag tussen 10 en 12);
of 045 - 524 12 08 (donderdag tussen 14 en 16 uur).

Corona

Aanmelden voor de H. Mis: bel mevr. A. Bex, 045 - 524 35 63.Houdt u tijdens de viering alstublieft aan de regels.

Mededeling

Meer mede-delingen

Heeft u tijd? U kunt als vrijwilliger of als lid van het kerkbestuur iets doen voor uw gemeenschap! Mail Silvia Stals, bel 06-52642543 of spreek een kerkbestuurslid aan.
Anny Vaessen is na jarenlange grenzeloze inzet - waarvoor heel veel dank - geen lid van het kerbestuur meer. Ook zij doet nu vrijwilligerswerk!

Geen parochiehuis meer klik hier.

Paaskaarsen klik hier.

Urnengraven klik hier.

Vermelding overlijden in het parochiebulletin klik hier.

Nieuwsbrief van het Bisdom Roermond: klik hier.
Clavis
, digitaal magazine van ons bisdom: klik hier.

AGENDA

Don 29 juli

Naamdag Heilige Marta
Marta of Martha was de zus van Lazarus en Maria van Bethanië. Ze zag hoe Jezus haar broer Lazarus uit de dood opwekte. "Jezus hield veel van Marta en haar zuster, en van Lazarus." (Johannes, 11:5). Marta bereidde de maaltijden en was zorgzaam (Lucas 10:40). Volgens de legende ging Marta na de dood van Jezus naar de Provence met haar zus Maria van Bethanië (misschien Maria Magdalena) en haar broer Lazarus. In Tarascon bedreigde een monster, de Tarasque, de bevolking, maar het lukte Marta het monster te temmen. Ze is begraven in Tarascon, in de crypte van de Église Collégiale Sainte Marthe.

Zat 31 juli

Naamdag Heilige Ignatius van LoyolaIgnatius begon de 'ignatiaanse spiritualiteit', een indrukwekkende bijdrage aan de rooms-katholieke traditie: 'Geworteld in edelmoedigheid en broederschap' werd een leidraad voor katholieken in gebed en meditatie. Ignatius droeg "De imitatione Christi" (de navolging van Christus) het beroemde boek van Thomas a Kempis altijd bij zich. Loyola was in Jeruzalem werd dominicaan en maakte in Frankrijk de protestantse opstand mee. Hij richtte met mede-broeders een nieuwe religieuze orde op: de Sociëteit van de Jezuïeten. Volgens paus Gregorius XIII 'is er geen krachtiger wapen tegen ketters door God beschikbaar gesteld dan uw heilige orde. Rome werd het centrum van hun prediking en onderricht en de Jezuïeten werden de gleeerden van de Katholieke kerk. In het kasteel van Wijnandsrade was van 1872 tot 1910 een Jezuïetenklooster gevestigd, waar onder andere de beroemde bioloog en theoreticus van de evolutieleer, pater Erich Wasmann, leefde.

Zon 1 aug

11.00 uur H. Mis, opgeluisterd door Steven van Kempen

12.30 uur : H. Doopsel Evi Schoonbroodt

Din 3 aug

08.30 uur Aanbidding
09.00 uur H. Mis

Woe 4 aug

Naamdag Pastoor Van Ars (1786-1859)

Deze heilige was meer dan 40 jaar priester van de parochie van het Franse dorpje Ars-sur-Formans. Hij is patroonheilige van priesters en beschermheilige van parochiegeestelijken. Zijn lichaam rust geheel intact in de basiliek van Ars-sur-Formans die te zijner ere is vastgebouwd aan de 12e-eeuwse parochiekerk. De kerk werd gewijd aan de heilige Filomena, die volgens de pastoor van Ars de wonderen deed die op zijn voorspraak gebeurden.

Zat 7 aug

18.30 uur H. Mis

Maa 9 aug

Naamdag van Edith Stein, de heilige Teresa Benedicta van het kruis

Edith Stein (1891–1942) was de jongste in een orthodox joodse familie. Ze studeerde, werd atheïst, en zette zich in de Eerste Wereldoorlog in voor gewonden. Ze werd in 1916 doctor en werkte met haar promotor Edmund Husserl en werd katholiek door het lezen van boeken van de heilige Theresia van Ávila. De Nazi's verboden haar te werken omdat ze Joods was. Ze trad in bij de ongeschoeide karmelietessen als Teresa Benedicta van het Kruis. Ze vroeg paus Pius XI om het nationaalsocialisme te veroordelen. Ze vluchtte naar het Karmelietessenklooster in Echt, werd toch opgepakt en in Auschwitz vermoord. In 1988 werd zij door paus Johannes Paulus II heilig verklaard: Dochter van Israël en trouwe Dochter van de Kerk. Edith Stein is samen met Catharina van Siena en Birgitta van Zweden beschermheilige van Europa.

Din 10 aug

09.00 uur H. Mis

Zon 15 aug

Maria Ten-hemel-opneming

11.00 uur H. Mis ~ Kroetwusj


Icoon door Feofan de Griek


Op 15 augustus vieren we het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, het belangrijkste Mariafeest van het jaar en één van de oudste Mariafeesten. Maria is met ziel en lichaam in de hemel opgenomen. Met Maria Tenhemelopneming begint een periode van 30 dagen waarin ook andere Mariafeesten worden gevierd: Maria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 september), de heilige Naam van Maria (12 september) en O.-L.-Vrouw van Smarten (15 september). In de tiende eeuw begon men op 15 augustus met de kroedwusj: een boeket van zeven (met de hand geplukte en gezegende) kruiden en bloemen. Deze traditie bestaat nog steeds: een boeket van twee soorten granen, twee soorten onheil-werende kruiden en twee soorten geneeskrachtige kruiden en een walnoottak. De ‘kroedwusj’ wordt bewaard in huis en vaak ook in een stal bij de dieren. Bij noodweer wordt een beetje verbrand.

Din 17 aug

09.00 uur H. Mis

14.00 uur - 16.00 uur. Inloopmiddag, Os Gemeinschaps(t)hoes Wienessroa
Wij hebben er weer zin in. U ook?
Men kan inlopen voor een kop koffie of een praatje, een spelletje of een kaartje.
We houden ons aan de RIVM-maatregelen en wie ziek of verkouden is, blijft thuis.
De bijdrage in de kosten voor deze middag zijn €3,50 inclusief een consumptie.
Strippenkaarten zijn verkrijgbaar voor € 12,50 (5 middagen).
Informatie: Corry Steins 045-5241703.

Zat 21 aug

18.30 uur H. Mis

Din 24 aug

09.00 uur H. Mis

Vrij 27 aug

13.30 uur Huwelijksmis Erwin Snijders & Eline Maas

Zon 29 aug

11.00 uur H. Mis ~ Miva collecte

Din 31 aug

09.00 uur H. Mis

Zat 4 sep

18.30 uur H. Mis

Zon 5 sep

15.00 uur Doopsel van Ella Korsten.

Din 7 sep

08.30 uur Aanbidding
09.00 uur H. Mis

Zon 12 sep

11.00 uur Eerste Heilige Communie, Mis opgeluisterd door Steven van Kempen

Dit zijn onze communicanten:Emmy Heijnen, Mathijs Schoutens, Ise Deckers, Mitch Mathijsen, Fem Deckers

Maa 13 sep

AFGELAST: Sittard-Kevelaer.
Nieuwe datum: maandag 12 september2022.

Din 14 sep

09.00 uur H. Mis

Zat 18 sep

18.30 uur H. Mis

Din 21 sep

09.00 uur H. Mis

Zon 26 sep

11.00 uur Heilige Mis

Zat 9 okt

14.00 uur Huwelijksmis Bente Jacobs & Luc van der Heijden

Zon 10 okt

11.00 uur H. Mis, opgeluisterd door Steven van Kempen

Zon 7 nov

11.00 uur H. Mis, opgeluisterd door Steven van Kempen

Zon 15 dec

11.00 uur H. Mis, opgeluisterd door Steven van Kempen

Vrij 24 dec

23.00 uur Nachtmis, opgeluisterd door Steven van Kempen

Overige mededelingen

Vermelding overlijden

Wilt u het overlijden van uw dierbare laten vermelden in het parochieblad? Geef kort na het overlijden de voor- en achternaam, leeftijd, adres en datum van overlijden door aan de redactie van het parochieblad. Maar dat hoeft niet als er een avondwake of uitvaart vanuit onze kerk plaatsvindt, dan wordt de overledene automatisch in het parochiebulletin vermeld.
Opgeven via email: kerkbulletin@stephanuswijnandsrade.nl of bel Anny Vaessen 045-5241362

Parochiehuis
Onlangs heeft het kerkbestuur besloten om het parochiehuis niet meer zelf te gebruiken maar om het te gaan verhuren. De belangrijkste reden is dat de kosten voor onderhoud en gebruik steeds groter zijn geworden en het kerkbestuur het niet meer reëel vindt om het parochiehuis enkel en alleen te gebruiken voor vergaderingen en bijeenkomsten en als ruimte voor het spreekuur. De afgelopen weken is, onder leiding van Wim Stals, een begin gemaakt aan de verbouwing van het parochiehuis. Er moeten diverse aanpassingen gedaan worden om het huis geschikt te maken als woonhuis. Dankzij een aantal vrijwilligers is het parochiehuis leeg geruimd zodat de aannemer kan gaan beginnen aan de verbouwing.

Wilt u graag een misintentie doorgeven?
Dit kan niet meer fysiek tijdens het wekelijkse spreekuur, maar natuurlijk kan dit wel nog altijd telefonisch of via mail! U kunt uw misintentie opgeven via Anny Vaesen op telefoonnummer 045 - 524 1362 of op het nieuwe parochietelefoonnummer 06 - 25 43 71 30. Via e-mail kan ook: anny.vaessen@kpnmail.nl.

Paaskaarsen
Een aantal inwoners van onze parochie hebben aangegeven dat ze graag een paaskaars van afgelopen jaren zouden willen hebben. Omdat er meer mensen dit hebben aangegeven en we nog maar 2 paaskaarsen over hebben, hebben we besloten om de kaarsen te verloten en een bijdrage te vragen. U kunt zich aanmelden om deel te nemen aan de loting via het mailadres van Silvia Stals: silviastals@gmail.com.

Urnengraven
Afgelopen week heeft een enthousiaste groep vrijwilligers, onder leiding van Wim Stals, de laatste urnengraven geplaatst op het kerkhof bij de kerk. Dankzij al deze vrijwilligers zijn er nu in totaal 15 urnengraven gerealiseerd naast de kerkmuur bij de hoofdingang. Bij elk graf is een bloembak waarin plantjes zijn geplaatst die deels gesponsord zijn door de Ossenploeg in Hulsberg. Aan de muur van de kerk, boven de graven, hangt een kruis dat vervaardigd en geschonken is door de familie Philips uit Nuth. Met de plaatsing van deze laatste vijf urnengraven is er een mooie plek ontstaan waar de parochianen van Wijnandsrade hun dierbaren te rusten kunnen leggen. Het is nog mogelijk om een urnengraf te reserveren. Wilt u hierover meer informatie? Klik hier. Ook kunt u contact opnemen met één van de kerkbestuursleden. Aan alle vrijwilligers en gulle gevers, hartelijk dank voor jullie hulp en bijdrage!

SAN: SOCIALE ACTIE NUTH

Onze speelgoedactie in de tijdelijke speelgoedwinkel was liep geweldig. Met Kerstmis kregen heel wat mensen in Beekdaelen een cadeaubon van de Super in hun “dorp”. Daarnaast hebben we mensen geholpen die even geen boodschappen of andere eerste levensbehoeften konden kopen. Nu met Pasen gaan we 46 cadeaubonnen uitdelen met een kleine paas-traktatie (schenking van de Jumbo). Onze acties leven merkbaar in onze gemeenschap. Heel wat mensen hebben ons gesteund. Daarom zijn we een zelfstandige stichting geworden. We hebben de ANBI- status gekregen. Dus iedereen kan een gift nu beter bij de belasting aftrekken en wij hoeven er geen belasting over te betalen. We hebben dus ook een nieuw rekeningnummer:
NL13 RBRB 8834 7448 61 ten name van stichting SAN.
Dus uw bijdragen blijven welkom en op de website of soms in de krant kunt u zien wat er met uw bijdrage gebeurt. Vast dank.
Stichting SAN, Jacqueline Pluijmaekers, Jan Houben, Bertie Bemelmans en al onze vrijwilligers.

Meer weten? Doneren? Stichting Sociale Actie Nuth

Samen sterk

Parochies: van samenwerking naar federatie of fusie
Samenwerking tussen onze parochies is niets nieuws. Dat gebeurt in ons bisdom al vele jaren. Heel veel parochies delen al lang een pastoor of een kapelaan. In veel plaatsen is er ook al één gezamenlijk kerkbestuur voor meer parochies. Dat is een goede zaak, want we hebben in Limburg heel veel kleine parochies, die nu maar moeilijk het hoofd boven water kunnen houden. Daarom is het goed dat de krachten gebundeld worden. Het bisdom heeft aangegeven dat samenwerking niet meer vrijblijvend kan. Het is de bedoeling dat alle parochies binnen afzienbare tijd deel uitmaken van een federatie. Dat is een vorm van samenwerken die verder gaat dan de parochieclusters die er nu bestaan. Bij een federatie is er sprake van één pastoor met één pastoraal team, één kerkbestuur en één gezamenlijke financiële exploitatie. Na verloop van tijd kunnen de parochies in een federatie fuseren tot één krachtige nieuwe parochie.

Klooster-
boekwinkel
Wittem

Open in Coronatijd: van dinsdag t/m vrijdag van 10 tot 16.30 uur.

online altijd open, klik!

Urnenkelder
reserveren?

Reserveer een urnengraf naast onze mooie kerk! Bel of mail ons. Of spreek met iemand van het kerkbestuur. Overzicht tarieven.

Kruisen
Kapellen

Bezoek kruisen en kapellen... te voet, met de fiets, online!
Meer dan drieduizend kruisen en kapellen staan langs Limburgse wegen: eeuwenoude of recente monumenten van volksvroomheid in het landschap. Wandel, fiets of surf erheen: Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg voor alle informatie over kruisen en kapellen in Limburg, met links naar wandel- en fietsroutes.

Vriend van de parochie

Word vriend van de parochie op facebook.  

Doe mee!

Poetsploeg, acoliet, lector, kerkbestuur: er is genoeg te doen en er is vast iets voor u bij!
Doe mee, u bent belangrijk voor onze gemeenschap! Mail ons aub.  

De klok en de haan

De acties om het restauratiebedrag bij elkaar te krijgen (giften, verkoop aquarellen en foto's, collectes, het "witte kerkje met gleuf in het dak", achter in de kerk, hebben opgebracht: totaal: 17.707,78, wat een prachtig bedrag! Gulle gevers: wij zijn ontzettend dankbaar.

Sponsoren van klok haan

Onze begunstigers van klokken en haan: Akkermans~Baken / Bemelmans / v.d.Berg~Driessen / Bindels~v.d. Warenburg Bisdom Roermand / v.d.Boorn~Driessen / Bos~Emonds / Boumans~Rikers / Bruls F. / Brand~Aretz / Buurtvereniging DROM / Buurtvereniging t Centrum / Café I Gen Dörp / Caelen C. / Claus~Hahn / Coenen M.L. / Coenen S. / Cordewener L. / Crombach J. / Coenen-Grooten / Curfs M. / Dautzenberg / Dewez E. / Diederen~Gielen / Dijkstra A. / Dohmen~Stassen / Drukkerij Nuth / Duijsing~Palmen / fam. Erens-Hoen / Erkens / Gehlen / Gerrits / Habets J.H.C. / v.d.Heuvel H.C. / v.d.Heijden A. / Horsch~Heiligers / Houben P. / Houbiers H. / Jacobs~Quadvlieg / Jetten~Rubens / Kamp J. / Keulers~Stals / Koelman~Stals / Klussenbedrijf Maessen / Krikke R. / Krutzen A. / Krutzen H. / Lenoire / Litjens / Lipsch J. / LOrtye / Luijten Groentechniek / Luijten J.A.M. / Maatschap Packbier / Marell Erwin / Mackaij Th. / Meessen J.W. / Meessen~van der Linde M. / Meijers~Arts Riek / Meijs / v.d.Nieuwenhof / Niesing C. / Paulussen / Portz / Quadakkers M.H. / Routheut P. / Schaap-Creemers C. / Schryvers H. / Selder J. / Snijders C. / Snijders J. / Souren~Steins / Stals F. / Stals M. / Steeghs / Steins~Hamers / Stevelmans / Stichting tot behoud Kerk / Stoddart John / Thomassen~Steins / Toonen / Vaessen~Eurlings / Vrienden van Wijnandsrade / Vroemen~Van Oppen / Vromen J.H.M. / Wachelder J. / van de Wall~Vaneijkveld / v.d.Warenburg F. / Willems T.

Privacy AVG 

Ook onze parochie beschermt de privacy van onze parochianen. In onderstaand document kunt u lezen hoe wij dat doen.
Privacyverklaring parochie H. Stephanus