StartpaginaParochie-activiteitenBrief Kerkbestuur

R.K. Kerkbestuur “Heilige Stephanus” Wijnandsrade. Pastorie: Panhuysstraat 1, 6363 BZ Wijnandsrade
Penningmeester: ING: NL38INGB0001038012 t.n.v Het KerkbestuurRabo: NL49RABO0137702507 t.n.v. Het Kerkbestuur


Aan alle inwoners van ons mooie dorp Wijnandsrade.

Voor veel inwoners is het vanzelfsprekend om in Wijnandsrade te wonen, omdat u er geboren bent en ook niet meer bent weggegaan.
Maar misschien was het uw bewuste keuze om hier te komen wonen. Mooie landelijke omgeving, goede woon-werkverbinding, een huis dat u zocht en hier gevonden hebt.
In de buurt van dat prachtige kasteel met zijn rijke historie. De heemkundevereniging in ons dorp kan u hierover veel vertellen.

Voor degenen onder u die bewust gekozen hebben om hier te komen wonen, willen wij ook onze parochiegemeenschap onder uw aandacht brengen.
Naast het kasteel ligt onze parochiekerk, die al dateert uit de 14de eeuw. Deze kerk is een verbindende factor binnen onze parochiegemeenschap. Wellicht bent u zelf in deze kerk gedoopt, of bent u er getrouwd.
Om een parochie draaiende en daardoor levend te houden zijn er vele (vrijwilligers-) handen nodig om dit waar te maken.
Mocht u hier ook waarde aan hechten en zelf een paar uurtjes van uw vrije tijd willen spenderen, dan bent u erg welkom. Actieve vrijwilligers kunnen u vertellen over hun eigen ervaringen en misschien kunt u geheel vrijblijvend eens met hen meekomen om uw licht op te steken over de vele taken die binnen een parochie door vrijwilligers worden verricht.
Het geeft veel voldoening om iets voor een ander te kunnen betekenen.
U kunt zich verdienstelijk maken op allerlei gebied. Het ligt er maar net aan waar uw interesses liggen.
Zo kunt u hand- en spandiensten verlenen bij het samenstellen van het parochieblad of meewerken aan het onderhoud van de begraafplaats rond te kerk .
De poetsploeg die ervoor zorgt, dat de kerk er van binnen pico bello uitziet, kan ook altijd versterking gebruiken.
Misschien ligt uw interesse meer op het bestuurlijke vlak. Een taak binnen het kerkbestuur ?

Wilt ook u samen met ons onze parochie voor de toekomst behouden, kom dan meewerken als vrijwilliger of bestuurder, of doe dan mee aan de Kerkbijdrage.

Vele parochianen dragen al hun steentje hieraan bij door middel van een vrijwillige bijdrage per maand, kwartaal of jaarlijks.

Wij waarderen dit zeer, voor het functioneren van onze parochie is deze eigen bijdrage van velen onmisbaar !Wij zouden het zeer op prijs stellen , als ook u wilt overwegen om actief deelnemer aan de “kerkbijdrage “ te worden.
U zou structureel een bedrag - per maand of jaarlijks - kunnen overmaken op een van de rekeningen ten name van het kerkbestuur.
De rekeningnummers kunt u vinden bovenaan deze brief en ook op de achterkant van het parochieblad dat maandelijks huis aan huis wordt verspreid, uiteraard ook door vrijwilligers.
Ook is het mogelijk om een overeenkomst te sluiten met het kerkbestuur, zie de aftrekbaarheid voor de belastingen.

In ons parochieblad vindt u ook informatie uit diverse geledingen binnen de parochie.

De mogelijkheid bestaat om hierin te adverteren. Wij bevelen onze adverteerders van harte bij u aan.
Mede dankzij hen is het voor ons mogelijk om de kosten van het parochieblad binnen de perken te houden.

Mocht u na het lezen van deze brief vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de leden van het kerkbestuur. Wij proberen om al uw vragen afdoende te beantwoorden.
Wijnandsrade, juli 2015.

Kerkbestuur van de parochie St. Stephanus.