StartpaginaOver kerk en kapellenIsidorus van Swier

-


Eind 1998 werd in Swier het idee geboren een kapel te bouwen. Door de plaatselijke buurtvereniging, de heemkundevereniging van Wijnandsrade, de financiële steun van een groot aantal sponsors en donateurs en de belangeloze inzet van vele inwoners van Swier werd de kapel in de loop van het jaar 2000 gerealiseerd. Op zondag 15 oktober zegende Monseigneur Wiertz, bisschop van het bisdom Roermond, onder een overweldigende publieke belangstelling, de Isidoruskapel in.
Isidorus is de patroonheilige van boeren en tuinders. Hij werd in de tweede helft van de elfde eeuw in Madrid geboren. Hij was van boeren komaf. Zijn leven werd gekenmerkt door hard werken, wijsheid, een sterk geloof en een grote naastenliefde. Isidorus is in de loop der eeuwen een erg populaire heilige geweest. Tot op de dag van vandaag spreekt hij velen tot de verbeelding met zijn eenvoudige en vrome levensloop. Hij stierf op de vijftiende mei van het jaar 1130. Op die dag wordt zijn naamfeest nog steeds wereldwijd gevierd; sinds kort ook in Swier.
De Isidoruskapel is op een viersprong van paden - als een rustgevend baken - in het wit opgetrokken. Zowel binnen als buiten wordt een harmonieus spel gespeeld met het licht en de ruimte. Centraal in de kapel staat een uit mergel gekapt beeld van de patroonheilige van Swier. Het beeld rust in een nis onder een glazen koepel. Gezichtsbepalende elementen in de kapel zijn vier expressieve schilderijen, die belangrijke fragmenten uit het leven en de legende van de heilige Isidorus uitbeelden en een geraffineerd uitzicht op de landerijen.