Startpagina

Spreekuur
Adres
Huwelijk/doop
Recent verhuisd

HH Missen:
VOLGENDE MIS  
Dinsdag van 18.00 u tot 19.00 u, meer info: klik hier >>>
Parochiehuis: Panhuysstraat 1, Telefoon 045 - 524 12 88.
Trouwen of uw kind dopen in onze intieme kerk? Klik hier >>> of bel 045 - 524 12 88.
Nieuwe inwoner? Meld u aan bij de parochie. Klik hier >>> of bel 045 - 524 12 88.

Zaterdag 17.30 u; Zondag 11.00 u; Dinsdag 9.00 u; plus eerste dinsdag van de maand: 8.30 u aanbidding van het Allerheiligste.  
DANK  Dank aan Rob Beurskens en Thei Bindels en andere vrijwilligers!
Vicaris generaal Mgr. Dr. H. Schnackers en onze bisschop hebben eervol ontslag verleend aan de bestuursleden Rob Beurskens en Thei Bindels. Rob was 8 jaar bestuurslid, Thei zelfs 16 jaar.Beiden blijven als vrijwilliger actief. Ook een aantal trouwe vrijwilligers is gestopt, de meesten door hun vergevorderde leeftijd. Als acoliet, lector of ziekenbezoeker, kerkpoetser of bloemversierder hebben ze een grote bijdrage geleverd aan het functioneren van onze parochie en zullen ze node worden gemist. Het kerkbestuur dankt Rob en Thei en de vrijwilligers van harte. 
WIE DOET MEE?   Onze parochie draaiend houden vergt veel inzet: kerk poetsen, misintenties regelen, parochieblad maken en bezorge: parochiegenoten die dit werk doen, vormen de hoeksteen von onze dorpsgemeenschap. Wij zijn blij met ieders inzet:
- parochiebulletin bezorgen (9 keer per jaar) in uw eigen straat of buurt,
- bij toerbeurt de kerk poetsen,
- kapelaans assisteren tijdens de mis,
- bij toerbeurt spreekuur bemensen (dinsdagavond tussen 18 en 19 uur),
- nieuwe kerkbestuursleden!
Aanmelden of vrijblijvend informatie? Bel of mail Anny Vaessen, vice-voorzitter van het kerkbestuur. Telefoon: 045-5241362. E-mail: penningmeester@stephanuswijnandsrade.nl.  
KUNSTENAARS
GEZOCHT
 
Heeft u een teken– of schildertalent? Doe dan mee!
We zoeken kunstenaars die een tekening of schilderij willen maken over onze St. Stephanuskerk: de kerk, het (oude) kerkhof, het interieur van de kerk, beelden of meubilair.
We plaatsen uw tekeningen of schilderijen in ons eigen Parochiebulletin. Enige voorwaarde: uw werk kan goed in ons kleine zwart-witte bulletin worden weergegeven: pen of houtskool, zie hieronder (Toon Willemsen bij het 100-jarig bestaan van Koninklijk Erkende Fanfare St. Caecilia).
Daarnaast wil het kerkbestuur reproducties laten maken van een selectie van deze tekeningen of schilderijen. Die kunnen parochianen straks tegen een schappelijke prijs kopen. Op die manier krijgt iedereen die meedoet een stukje „Rötsjer Kirk“ in huis. De opbrengst zal ten goede komen aan het project „Klokken en Haan“, waarmee de hoognodige restauratie van de eeuwenoude bronzen klokken en trotse haan op onze kerktoren mede bekostigd wordt. Uw bijdrage aan het vereeuwigen van onze kerk en het steunen van de restauratie van onze klokken en haan wordt zeer op prijs gesteld.. Wilt u deelnemen, heeft u vragen? Neem contact op met Anny Vaessen-Eurlings, vice-voorzitter van het kerkbestuur (voor contactgegevens zie hierboven).  
 
Campagne
Filipijnen
 
Steun campagne voor Filipijnen

Het Missiebureau van het bisdom Roermond heeft € 20.000,- vrijgemaakt voor medische noodhulp aan het bisdom Marawi op de Filipijnen.
U (parochie, klooster, ondernemer, particulier) wordt opgeroepen om deze actie financieel te ondersteunen.
De stad Marawi op het eiland Mindanao in het zuiden van de Filipijnen wordt de laatste tijd ernstig getroffen door gevechten tussen ISrebellen en het regeringsleger. De gift van het Missiebureau is een reactie op een noodkreet om hulp van bisschop Edwin de la Peña van Marawi, met wie het Missiebureau goede contacten onderhoudt.
Het geld wordt gebruikt voor directe noodhulp en er worden 1.400 medical kits aangeschaft voor het verlenen van eerste hulp aan vluchtelingen.
Donaties
Giften zijn welkom op de rekeningnummers ING: NL27 INGB 0001 0450 00 of RABO: NL11 RABO 0144 1014 08 ten name van Missiebureau Roermond onder vermelding van ‘Noodhulp Marawi’. 
MIVA  De opbrengst van de kerkdeurcollecte t. b. v. de MIVA was € 144,57, waa-voor dank aan de gulle gevers. 
4-24 sep  Fanfare: verkoop loten
De trekking vindt plaats op 4 oktober 2017. Zoals gebruikelijk is de 1ste prijs een midweek in voor- of naseizoen in Sonnwend Appartements in Leutasch in Tirol/Oostenrijk. Deze prijs is beschikbaar gesteld door de familie Mraz en is beschikbaar voor maximaal 4 personen (2 volwassenen en 2 kinderen beneden 16 jaar). Daarnaast worden er nog 4 prijzen getrokken van elk € 50,00. 
7 sep  Bij de school: groentemarkt ‘t Paradijsje door kinderen van de Stefanusschool

Op donderdag, 7 september om 15.00 uur verkopen de kinderen de verse, onbespoten, supergezonde, betaalbare groenten uit schooltuin 't Paradijsje.
Basisschoolkinderen spelen ervaren marktkooplui!
Kom naar de markt. Neem een grote tas mee. Wees op tijd. Verleden keer kwamen sommigen te laat!
De opbrengst is voor nieuw zaai- en pootgoed. Hopelijk tot op de Gezellige Groentemarkt. 
9 sep  Startschot Nationale Orgeldag
Stichting Samenwerkende Orgelvrienden Limburg en de orgelkringen Pro Organo en Stichting Muziek geven in de St.-Janskerk in Maastricht het Startschot Nationale Orgeldag 2017. Het startschot wordt gelost door Burgemeester Annemarie Penn-Te Strake van Maastricht. Rondom dit startschot zullen enkele orgel-gerelateerde lezingen, orgelinter-mezzo’s , een orgelwandeling en twee orgelconcerten worden georganiseerd. Tevens worden op zaterdag 9 en zondag 10 september 2017 in het kader van de Open Monumentendagen demonstraties en korte orgelconcerten gepresenteerd in de St.-Servaasbasiliek en de St.-Matthiaskerk in Maastricht, alsook in diverse andere kerken in Limburg.  
9-10 sep  Neem eens iemand mee naar de kerk
Waarom niet? Voor veel mensen is het lang geleden dat ze naar de kerk geweest zijn. Misschien wil iemand in uw omgeving wel weer eens gaan, maar is de drempel wat hoog geworden. Het gaat makkelijker als zo iemand met een bekende meegaat.
SPECIALE ACTIE in het weekeinde van 9 en 10 september in heel Nederland: neem gerust uw familie, buren, vrienden of bekenden mee. Iedereen is welkom.
„Samen naar de kerk gaan, geeft de gemeenschap een positieve impuls,“ aldus de Engelse bedenker van de actie ´Back to Church`.
In Nederland wordt de campagne onder meer ondersteund door KRO-NCRV en de EO.
Doet u mee?  
10 sep  10.15 u Geloofsgesprek op NPO2
10.30 u TV-missen vanuit Susteren op NPO2  
maandag
11 sep 
Kevelaer 375 jaar! Jubileumbedevaart SITTARD-KEVELAER
Opstaplaats bus: Wijnandsrade (en vele andere dorpen).
08.30 uur gezamenlijk vertrek naar Kevelaer.
10.15 uur aankomst, processie naar de basiliek.
10.30 uur plechtige Hoogmis, processie naar de Kaarsenkapel.
15.00 uur grote Kruisweg in het Mariapark en kleine Kruisweg in de Pax Christikapel.
17.30 uur plechtig Lof in de Basiliek met onze hulpbisschop Mgr. De Jong.
Aansluitend processie langs de Genadekapel. Daarna gaan we weer terug naar de bussen voor de terugreis.
Aanmelden: Buskaarten zijn tot dinsdag 29 augustus verkrijgbaar bij mevr. Vaessen-Eurlings, Oudenboschstraat 27, 6363 BV Wijnandsrade, tel. (045) 5241362.
Een buskaart kost € 18,-- per persoon. Vraag naar de vertrektijd van uw bus! Denkt u aan een geldig paspoort of identiteitsbewijs voor die dag!
Meer informatie? Bel met de heer Frans Tummers: telefoon (046) 452 05 90.  
15-17 sep  Zomerweekend voor jongeren - Durf te geven!
Het weekend voor jongeren van 18 tot 30 jaar wordt gehouden in Sittard. In de maatschappij draait het vaak om nemen. Maar wie op God wil lijken, moet juist leren geven. Hoe geven je leven kan verrijken, daarover gaat het tijdens dit weekend. Deze activiteit is een initiatief van de afdeling Jeugd en Jongeren en het Jongerenplatform van het bisdom. Het weekend vindt plaats in Bezinningscentrum Regina Carmeli. Deelname kost vijftig euro. Aanmelden kan via m.rademaker@bisdom-roermond.nl. 
3 okt  Met parochies Nuth, Hulsberg, Wijnandsrade, Vaesrade op bedevaart naar Banneux Notre-Dame „Maagd der Armen“
Ontmoet Maria, ga naar Jezus.

Banneux Notre-Dame in de Belgische Ardennen) is een bekend bedevaartsoord. De Maagd Maria verscheen Van 15 januari tot 2 maart 1933 acht keer aan Mariëtte Beco (11 jr). Toen het meisje vroeg: „Wie zijt gij mooie dame?“ antwoordde Maria: „Ik ben de Maagd der Armen, de moeder van de Verlosser, de moeder van God. Ik kom hier voor de zieken, gehandicapten, beproefden en allen die door het lijden getekend zijn.“ De Boodschap die zij er bracht is actueel! Ziekte, noden, zorgen en klijden, zij zijn van alle tijden!
Elk jaar komen honderdduizenden pelgrims naar Banneux! Zij willen bij de Moeder van de Verlosser het vertrouwen en de hoop uitdrukken die zij stellen in Jezus Christus, de Bron van alle genade! In het heiligdom vindt u het geboortehuis van Mariëtte Beco, de weg door het bos waar zij Maria zag en de bron die daar ontsprong. Op de plaats van de eerste verschijning is in 1933 een kleine kaarsenkapel gebouwd en ingezegend. Maria zou om de bouw van die kapel gevraagd hebben. Verderop in het bos zijn enkele rolstoeltoegankelijke kapellen en een grote bedevaartkerk met wel meer dan duizend zitplaatsen te vinden. Zoals zij deed voor Mariëtte, zo leidt de Maagd der Armen ook vandaag nog elke bedevaarder op zijn levens-weg. Zij vraagt ons „de handen in het water te steken“, in de Bron van het ware leven: Jezus!
Aanmelden
Heeft u interesse om deel te nemen aan onze parochie bedevaart op dinsdag 3 oktober naar Banneux, dan bent u van harte uitgenodigd. Informatie en aanmeldingsformulieren vindt u bij de parochiekantoren en in de kerken. De kosten bedragen € 25,00 per persoon (inclusief reis en koffie/thee met vlaai) en dienen bij inschrijving te worden voldaan ter bevestiging van de deelname. U kunt zich inschrijven op dinsdag tussen 18:00 en 19:00 uur in de Pastorie, Panhuijsstraat 1 Wijnandsrade.  
15 okt   10.15 u Geloofsgesprek op NPO2
10.30 u TV-missen vanuit Susteren op NPO2  
10 dec  10.15 u Geloofsgesprek op NPO2
10.30 u TV-missen vanuit Susteren op NPO2  
Restauratie
Kerkklokken en
Torenhaan

Kosten € 12.000
Reeds geschonken € 4.000
Nog te gaan € 8.000  
Twee van de drie luidklokken moeten dringend worden gerestaureerd. De haan en bol bovenop de torenspits zijn inmiddels ook aan een opknapbeurt toe. De restauratie van torenklokken en haan moet het kerkbestuur geheel uit eigen middelen betalen.
Wordt “Vriend van Klokken en Haan“ door uw gift op bankrekening NL 49 RABO 0137702507 of NL38 INGB 0001038012, onder vermelding van “Vriend van Klokken en Haan“.  
WIJNANDSRADENAREN  Geloof, spiritualiteit op belangrijke momenten in uw leven,
cultuur en traditionele gebruiken, een mooi kerkgebouw?

1. Word vijwilliger: veelzijdig en betrokken
o.a. begraafplaats onderhoudenn, kerk schoonmaken, deelnemen aan kerkbestuur,
Of doe mee als acoliet, collectant en/of lector.
2. Kerkbijdrage
Geeft ú nog geen bijdrage? U kunt een vast bedrag - per maand of jaarlijks – overmaken. Ziehier wat u ervoor terugkrijgt >>>.
De rekeningnummers vindt u hier.
Of sluit een overeenkomst, denk aan aftrekbaarheid voor de belastingen.
3. Adverteer
U kunt adverteren in ons parochieblad.
Wij bevelen onze adverteerders van harte bij u aan.

Meer weten? Meedoen?
Mail ons: secretaris@stephanuswijnandsrade.nl.
R.K. Kerkbestuur “Heilige Stephanus” Wijnandsrade. Pastorie: Panhuysstraat 1, 6363 BZ Wijnandsrade
BANK ING: NL38INGB0001038012. Rabo: NL49RABO0137702507. T.n.v. Het Kerkbestuur.
Volledige brief van het kerkbestuur >>>